PN-EN ISO 11961:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy dla stalowych rur płuczkowych z spęczonymi końcówkami korpusu rury i przyspawanymi łącznikami narzędzi do stosowania w operacjach wiercenia i produkcji w przemyśle naftowym i gazowniczym dla poziomów specyfikacji produktu (PSL-1, PSL-2 i PSL-3). Wymagania dla PSL-1 tworzą podstawy dla niniejszego dokumentu. Wymagania, które określają różne poziomy wymagań normy technicznej dla PSL-2 i PSL-3 znajdują się w Załączniku G.
Niniejszy dokument obejmuje następujące klasy rur płuczkowych:
— rury płuczkowe klasy E;
— rury płuczkowe o wysokiej wytrzymałości, klasy X ,G i S;
— rury płuczkowe o podwyższonej odporności na H2S, klas D i F.
Podano typowe usytuowanie rury płuczkowej, pokazując główne elementy i długości. Główne wymiary i ciężary klas rur płuczkowych podano w jednostkach SI oraz USC.
Niniejszy dokument może być także stosowany dla rur płuczkowych z łącznikami narzędzi określonymi w normach ISO lub API.
Przez uzgodnienie między zamawiającym i wytwórcą, niniejszy dokument może być także stosowany do innych wymiarów części rur płuczkowych i/lub połączeń narzędzi. W niniejszym dokumencie wyszczególniono wymagania dodatkowe, które mogą być opcjonalnie uzgadniane między zamawiającym i wytwórcą, w stosunku do badań, sprawdzenia parametrów roboczych i badań nieniszczących.
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono właściwości roboczych jak również obniżenia tych właściwości w trakcie pracy.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11961:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe
Data publikacji 15-01-2019
Liczba stron 126
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 11961:2018 [IDT], ISO 11961:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11961:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009 - wersja angielska, PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 11961:2009 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 75.180.10