PN-EN ISO 6508-2:2015-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6508-2:2024-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Metale -- Pomiar twardości sposobem Rockwella -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy i wgłębników

Zakres

W niniejszej części ISO 6508 określono dwie oddzielne metody (bezpośrednia i pośrednia) sprawdzania twardościomierzy stosowanych do pomiaru twardości sposobem Rockwella, zgodnie z ISO 6508-1:2015, oraz metodę sprawdzania wgłębników stosowanych do pomiaru twardości sposobem Rockwella. Metoda bezpośredniego sprawdzania jest stosowana do sprawdzenia zmian w granicach dopuszczalnych tolerancji, głównych parametrów związanych z przeznaczeniem maszyny – przyłożona siła, głębokość odcisku i czas cyklu badania. W metodzie pośredniego sprawdzania używa się skalibrowanych płytek jako materiału odniesienia o znanej twardości oraz maszyny do pomiaru twardości. Metodę pośrednią można zastosować niezależnie do okresowego rutynowego sprawdzania działania twardościomierza podczas użytkowania. Jeżeli twardościomierz jest stosowany do pomiarów twardości wykonywanych innymi sposobami, to powinien być on sprawdzony niezależnie dla każdego sposobu. Niniejsza część ISO 6508 może być stosowana do sprawdzania twardościomierzy stacjonarnych i przenośnych. Zwraca się uwagę na fakt, że za standardowe uznawane jest zastosowanie wgłębników z kulkami wykonanymi z kompozytu węglika wolframu. Wgłębniki z kulkami wykonanymi ze stali mogą być nadal stosowane, tylko wtedy gdy są zgodne z ISO 6508-1:2015, Załącznik A

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6508-2:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Metale -- Pomiar twardości sposobem Rockwella -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy i wgłębników
Data publikacji 28-04-2015
Data wycofania 13-06-2024
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 6508-2:2015 [IDT], ISO 6508-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6508-2:2007 - wersja polska
ICS 77.040.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6508-2:2024-06 - wersja angielska