PN-EN ISO 6506-2:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Metale -- Pomiar twardości sposobem Brinella -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody bezpośredniego i pośredniego sprawdzania twardościomierzy stosowanych do pomiaru twardości sposobem Brinella zgodnie z ISO 6506-1, a także określono, kiedy te dwa rodzaje sprawdzania powinny być przeprowadzane. Sprawdzanie bezpośrednie obejmuje sprawdzanie czy poszczególne parametry twardościomierza mieszczą się w określonym zakresie natomiast sprawdzanie pośrednie wykorzystuje pomiary twardości wzorców odniesienia, kalibrowanych zgodnie z ISO 6506-3, sprawdzając ogólne zachowanie twardościomierza. Jeżeli twardościomierz jest stosowany do pomiarów twardości wykonywanych innymi sposobami, to należy go sprawdzić niezależnie dla każdego sposobu. Niniejszy dokument ma zastosowanie zarówno do stacjonarnych jak i przenośnych twardościomierzy. W przypadku twardościomierzy, które nie mogą spełnić określonych zależności siła-czas, można wykonać bezpośrednie sprawdzenie siły i cyklu pomiarowego zgodnie z Załącznikiem B

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6506-2:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Metale -- Pomiar twardości sposobem Brinella -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy
Data publikacji 29-10-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 6506-2:2018 [IDT], ISO 6506-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6506-2:2014-12 - wersja angielska, PN-EN ISO 6506-2:2014-12 - wersja polska
ICS 77.040.10