PN-EN ISO 6507-1:2018-05 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6507-1:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania twardości metali w tym węglików spiekanych sposobem Vickersa dla trzech różnych zakresów sił obciążających (patrz Tablica 1). Metoda pomiaru twardości sposobem Vickersa, określona w niniejszym dokumencie, dotyczy długości przekątnych wgłębienia między 0,020 mm i 1,400 mm. Stosowanie niniejszej metody do określenia twardości Vickersa dla mniejszych wgłębników wykracza poza zakres niniejszego dokumentu, ponieważ wyniki będą narażone na dużą niepewność ze względu na ograniczenia pomiaru optycznego i niedoskonałości geometrii końcówki. Określono metodę okresowej weryfikacji dla rutynowego sprawdzania twardościomierza podczas użytkowania przez użytkownika. Dla niektórych materiałów i/lub wyrobów opracowano szczegółowe Normy Międzynarodowe

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6507-1:2018-05 - wersja polska
Tytuł Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania
Data publikacji 11-07-2019
Data wycofania 12-04-2024
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 6507-1:2018 [IDT], ISO 6507-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6507-1:2007 - wersja polska
ICS 77.040.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6507-1:2024-04 - wersja angielska