PN-EN ISO 18593:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono horyzontalne metody dotyczące technik pobierania próbek z powierzchni w środowisku łańcucha żywnościowego przy użyciu płytek kontaktowych, wymazówek, gąbek i gazików. Mają one na celu wykrycie lub określenie liczby żywych drobnoustrojów takich jak patogennych lub niepatogennych bakterii lub drożdży i pleśni.
UWAGA Pod pojęciem „środowisko” rozumie się wszystko co ma kontakt z produktem spożywczym lub co może być źródłem jego pierwotnego lub wtórnego zanieczyszczenia, np. materiały, pomieszczenia, personel.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do walidacji procedur mycia i dezynfekcji.
Niniejszy dokument nie podaje zaleceń dotyczących technik pobierania próbek na etapie produkcji pierwotnej, które są zawarte w ISO 13307. Techniki pobierania próbek z tusz są zawarte w ISO 17604. Techniki pobierania próbek do analiz w kierunku norowirusów i wirusów zapalenia wątroby typu A są zawarte w ISO 15216.
Niniejszy dokument nie podaje zaleceń dotyczących częstotliwości pobierania próbek, liczby miejsc próbkobrania, konieczności zmiany miejsc ich pobierania dlatego, że warunki powyższe powinny być dobierane na podstawie konkretnego przypadku.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18593:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni
Data publikacji 22-08-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 18593:2018 [IDT], ISO 18593:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 18593:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30