PN-EN ISO 4833-2:2013-12 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Część 2: Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C

Zakres

W niniejszej części ISO 4833 opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby drobnoustrojów zdolnych do wzrostu i tworzenia kolonii na powierzchni pożywki stałej po inkubacji w warunkach tlenowych w temperaturze 30 ºC. Metoda jest stosowana do:
a) produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub pasz dla zwierząt;
b) próbek środowiskowych pobranych z obszaru produkcji żywności i pasz oraz z obrotu
Niniejsza część ISO 4833 jest stosowana do:
1) produktów zawierających organizmy wrażliwe na ogrzewanie, mogących stanowić znaczącą część całkowitej mikroflory (np. psychrotrofowe organizmy w chłodzonej i mrożonej żywności, suszonej żywności, innej żywności, która może zawierać organizmy wrażliwe na ogrzewanie);
2) produktów zawierających bakterie tlenowe, które mogą stanowić znaczącą część całkowitej mikroflory (np. Pseudomonas spp.);
3) produktów, które zawierają małe cząstki mogące powodować trudności w odróżnianiu kolonii z posiewu wgłębnego;
4) produktów, których intensywna barwa uniemożliwia rozróżnienie kolonii z posiewu wgłębnego;
5) produktów, dla których istnieje potrzeba rozróżnienia różnych typów kolonii, jako część oceny jakości żywności.
Oprócz manualnej metody posiewu spiralnego, w niniejszej części ISO 4833 określono również zastosowanie aparatu do spiralnego posiewu jako szybkiej metody określania liczby kolonii na powierzchni pożywki (Załącznik A).
Niniejsza część ISO 4833 ma ograniczone zastosowanie do badania niektórych rodzajów żywności fermentowanej i pasz dla zwierząt, dla których bardziej odpowiednie będą inne pożywki lub inne warunki inkubacji. Niniejsza metoda może być jednak stosowana do takich produktów, chociaż jest możliwe, że dominujące drobnoustroje w tych produktach nie są skutecznie wykrywane.
Dla niektórych matryc metoda określona w niniejszej części ISO 4833 może dawać wyniki różniące się od tych uzyskanych z zastosowaniem metody określonej w ISO 4833-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 4833-2:2013-12/AC:2014-04P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4833-2:2013-12 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Część 2: Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 01-02-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 4833-2:2013 [IDT], ISO 4833-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4833:2004 - wersja polska, PN-EN ISO 4833:2004/Ap1:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30, 65.120
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4833-2:2013-12/AC:2014-04P