PN-EN ISO 4833-1:2013-12 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 stopni C

Zakres

W niniejszej części ISO 4833 określono horyzontalną metodę oznaczania liczby drobnoustrojów zdolnych do wzrostu i tworzenia kolonii w pożywce stałej po inkubacji w warunkach tlenowych w temperaturze 30 ºC. Metoda jest stosowana do:
a) produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i pasz dla zwierząt;
b) próbek środowiskowych pobranych z obszaru produkcji żywności i pasz oraz z obrotu.
Niniejsza część ISO 4833 jest stosowana do:
1) produktów, dla których wymagane jest uzyskanie wiarygodnych wyników, przy określonej niskiej granicy
wykrywalności (poniżej 102/g lub 102/ml dla próbek płynnych lub poniżej 103/g dla próbek o konsystencji
stałej);
2) produktów, w których można spodziewać się obecności rozlewających się kolonii, które mogą
przysłaniać kolonie innych organizmów, np. mleko i przetwory mleczne mogą zawierać rozlewające się
kolonie Bacillus spp.
Niniejsza część ISO 4833 ma ograniczone zastosowanie do badania niektórych rodzajów żywności fermentowanej i pasz dla zwierząt, dla których bardziej odpowiednie będą inne pożywki lub inne warunki inkubacji. Niniejsza metoda może być jednak stosowana do takich produktów, chociaż jest możliwe, że dominujące drobnoustroje w tych produktach nie będą skutecznie wykrywane.
Dla niektórych matryc metoda określona w niniejszej części ISO 4833 może dawać wyniki różniące się od tych uzyskanych z zastosowaniem metody określonej w ISO 4833-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4833-1:2013-12 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów -- Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 01-02-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 4833-1:2013 [IDT], ISO 4833-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4833:2004 - wersja polska, PN-EN ISO 4833:2004/Ap1:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30, 65.120