PN-ISO 21527-1:2009 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni -- Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95

Zakres

Podano horyzontalną metodę oznaczania drożdży i pleśni w produktach przeznaczonych do spożycia przez ludzi i w paszach dla zwierząt o aktywności wody wyższej niż 0,95 [jaja, mięso, produkty mleczne (poza mlekiem w proszku), owoce, warzywa, świeże pasty, itp.] w temperaturze 25 °C +/-1 °C

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 21527-1:2009 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni -- Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
Data publikacji 08-06-2009
Data wycofania 25-09-2020
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 21527-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 7954:1999 - wersja polska
ICS 07.100.30