PN-EN 50436-1:2024-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Urządzenia wyposażone w ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w celu przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców i ogólnego stosowania profilaktycznego

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody badań oraz wymagania eksploatacyjne dla blokad alkoholowych wyposażonych w ustnik. Obejmuje on blokady alkoholowe przeznaczone do stosowania we wszystkich ogólnych programach prewencyjnych oraz w programach mających na celu eliminowanie pijanych kierowców, a także w programach regulowanych prawnie, monitorowanych lub kontrolowanych w porównywalny sposób.
Niniejszy dokument może być również wykorzystany do blokad alkoholowych przeznaczonych do innych zastosowań.
Niniejszy dokument jest przeznaczony dla laboratoriów badawczych i producentów blokad alkoholowych. Określa wymagania i procedury badawcze dla badań typu.
Wiele parametrów (takich jak stężenie alkoholu czy objętość wydechu) zostało określonych w niniejszym dokumencie wyłącznie na potrzeby badania typu zgodnie z niniejszym dokumentem.
UWAGA Podczas użytkowania blokad alkoholowych, ze względu na przepisy krajowe lub w zależności od wymagań użytkownika, może zaistnieć konieczność innego ustawienia parametrów zalecanych niż wartości ustalone.
Niniejszy dokument dotyczy także blokad alkoholowych zintegrowanych z systemami sterowania pojazdu oraz urządzeń dodatkowych podłączonych do blokady alkoholowej.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
‒ przyrządów mierzących stężenie alkoholu w powietrzu wewnątrz pojazdu,
‒ blokad alkoholowych nie posiadających ustnika,
‒ sposobów instalowania i połączeń z pojazdem.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50436-1:2024-05 - wersja angielska
Tytuł Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Urządzenia wyposażone w ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w celu przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców i ogólnego stosowania profilaktycznego
Data publikacji 16-05-2024
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 69, Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
Wprowadza EN 50436-1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50436-1:2014-03 - wersja angielska, PN-EN 50436-2:2014-03 - wersja angielska, PN-EN 50436-2:2014-03/A1:2015-04 - wersja angielska
ICS 43.040.10, 71.040.40