PN-ISO 4832:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda płytkowa

Zakres

Przedstawiono metodę liczenia kolonii bakterii z grupy coli w żywności i paszch oraz próbkach dotycząch produkcji i obrotu żywnością. Podano zasadę metody, skład pożywek i stosowane rozcieńczalniki, apartaurę i szkło, pobieranie i przygotowanie próbek, sposób wykonania badania, potwierdzanie, precyzję, sposób przedstawiania wyników i sporządzania sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4832:2007 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda płytkowa
Data publikacji 20-03-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 4832:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 4832:1998 - wersja polska
ICS 07.100.30