PN-ISO 4831:2007 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

Zakres

Przedstawiono ogólne zasady wykrywania i oznaczania liczby metodą NPL bakterii zgrupy coli. Podano terniny i definicje: bakterii z grupy coli, wykrywania oraz oznaczania bakterii z grupy coli, zasadę metody, skład pożywek i stosowane rozcieńczalniki, aparaturę i szkło, pobieranie i przygotowanie próbek, sposób wykonania badań wykrywania i oznaczania bakterii z grupy coli (NPL), obliczanie i przedstawianie wyników, precyzję oraz sporządzanie sprawozdania z badań. W załączniku normatywnym zamieszczono schematy postępowania

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4831:2007 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
Data publikacji 16-05-2007
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 4831:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 4831:1998 - wersja polska
ICS 07.100.30