PN-ISO 4831:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 4831:2007 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mikrobiologia -- Ogólne zasady oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

Zakres

Przedstawiono metodę NPL pozwalającą na oznaczanie liczby bakterii z grupy coli w większych niż przy metodzie liczenia kolonii odważkach próbki produktów żywnościowych. Mimo mniejszej precyzji niniejszej metody, umożliwia ona wykrycie mniejszej liczby bakterii z grupy coli w gramie lub mililitrze produktu. Podano zasadę metody, skład pożywek i stosowane rozcieńczalniki, pobieranie i przygotowanie próbek, opisano aparaturę, sposób wykonania badania, wyrażania wyników i sporządzania sprawozdania z badań. W dwóch załącznikach normatywnych zamieszczono m. in. schemat postępowania i tablice wskaźników NPL

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4831:1998 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia -- Ogólne zasady oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
Data publikacji 21-10-1998
Data wycofania 16-05-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 4831:1991 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-ISO 4831:2007 - wersja polska