PN-EN 1591-4:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń śrubowych w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do monterów połączeń śrubowych i ich przełożonych, inżynierów nadzoru, którzy demontują, montują i dokręcają połączenia śrubowe o dowolnym kształcie w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej. Uszkodzenie połączenia w takim systemie stanowiłoby zagrożenie dla personelu, zakładu lub środowiska. W niniejszym dokumencie opisano drogę do osiągnięcia kompetencji w zakresie umiejętności wymaganych do bezpiecznego i skutecznego demontażu, montażu i dokręcania połączeń śrubowych o dowolnym kształcie, pracujących pod ciśnieniem, do projektowego naciągu śrub za pomocą udokumentowanych instrukcji pracy. Celem jest stworzenie połączenia wolnego od przecieków w całym okresie użytkowania.
W niniejszej Normie Europejskiej podano modułowy program szkolenia i proces oceny, które mogą być wykorzystywane do określania kompetencji personelu, który demontuje, montuje i dokręca połączenia śrubowe, niezależnie od ich kształtu, które są dobierane do urządzeń ciśnieniowych zawierających medium przy dowolnej kombinacji temperatury i ciśnienia.
Monterzy połączeń śrubowych powinni montować połączenia śrubowe o różnych poziomach złożoności.
Z tego powodu w niniejszym dokumencie podano matryce szkoleniowe dotyczące połączeń śrubowych
o różnych poziomach złożoności i dla różnych typów połączeń śrubowych pod ciśnieniem. Utworzona modułowa struktura umożliwia monterowi połączeń śrubowych, po osiągnięciu kompetencji na poziomie podstawowym, uzyskać kompetencje na wyższych poziomach, jak jest to wymagane.
Certyfikacja zgodnie z niniejszą Normą Europejską stanowi poświadczenie ogólnych kompetencji zgodnie z określonymi programami nauczania i ocenami.
Certyfikacja zgodnie z niniejszą Normą Europejską nie oznacza zezwolenia na prowadzenie działalności, ponieważ odpowiedzialność za nią ponosi pracodawca, a osoba certyfikowana może wymagać dodatkowej specjalistycznej wiedzy na temat procedur, procesów i urządzeń stosowanych przez pracodawcę.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1591-4:2014-02 - wersja polska
Tytuł Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń śrubowych w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej
Data publikacji 12-10-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1591-4:2013 [IDT]
ICS 03.100.30, 23.040.60