PN-EN 1591-1:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką -- Część 1: Obliczanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę obliczania łączonych śrubami, okrągłych połączeń kołnierzowych z uszczelką. Jej celem jest zapewnienie integralności i kontrolowanie szczelności. W normie stosowane są parametry uszczelek według definicji i metod badań określonych w EN 13555.
Metoda obliczania nie dotyczy połączeń, w których na zewnątrz powierzchni uszczelniających występuje kontakt elementów metalowych, i połączeń, których sztywność zmienia się istotnie na szerokości uszczelki. Dla uszczelek z materiałów nieściśliwych, które pozwalają na duże odkształcenia, wyniki uzyskane z zastosowaniem tej metody obliczeń mogą być nadmiernie zachowawcze (np. zbyt wysokie wymagane siły dokręcania, zbyt niskie dopuszczalne ciśnienie czynnika, zbyt duża wymagana grubość kołnierza itd.).

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1591-1:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką -- Część 1: Obliczanie
Data publikacji 14-04-2014
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1591-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 1591-1+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2011 - wersja angielska, PN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2010 - wersja angielska
ICS 23.040.60