PN-EN 1591-4:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy montażystów połączeń śrubowych i osób ich nadzorujących, osób odpowiedzialnych, którzy demontują, montują i dokręcają połączenia kołnierzowe dowolnego kształtu w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie. Uszkodzenie połączenia w tych systemach może spowodować zagrożenie dla personelu, instalacji lub środowiska. W niniejszym dokumencie podano sposób do osiągnięcia kompetencji w umiejętnościach wymaganych do bezpiecznego i prawidłowego demontażu, montażu i dokręcania pracujących pod ciśnieniem połączeń kołnierzowych dowolnego kształtu, z uzyskaniem projektowego naciągu śrub, stosując instrukcje. Celem jest uzyskanie złącza utrzymującego stan bez przecieku w całym okresie eksploatacji.

Niniejsza Norma Europejska zawiera modułowy program szkoleń i metody oceny, które mogą być stosowane do określania kompetencji personelu, który demontuje, montuje i dokręca połączenia kołnierzowe o dowolnym kształcie, będące elementem wyposażenia ciśnieniowego, zawierającego czynnik o ciśnieniu i temperaturze w dowolnej kombinacji.

Montażyści połączeń śrubowych powinni zmontować połączenia kołnierzowe o różnych poziomach złożoności. Z tego powodu w niniejszym dokumencie podano zestawienia zadań szkoleniowych, dotyczące połączeń o różnych poziomach złożoności i dla różnych typów połączeń pracujących pod ciśnieniem. Struktura modułowa umożliwia montażystom połączeń śrubowych, którzy osiągnęli kompetencje poziomu podstawowego, uzyskać w razie potrzeby kompetencje poziomu wyższego.

Poświadczenie według niniejszej Normy Europejskiej stanowi potwierdzenie kompetencji ogólnych zgodnie z określonym programem szkoleń i oceną.

Poświadczenie według niniejszej Normy Europejskiej nie stanowi upoważnienia do pracy, ponieważ jest to odpowiedzialnością pracodawcy, a od osoby posiadającej poświadczenie może być wymagana dodatkowa wiedza specjalistyczna dotycząca określonych procedur, procesów i urządzeń występujących u pracodawcy.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1591-4:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie
Data publikacji 03-02-2014
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1591-4:2013 [IDT]
ICS 03.100.30, 23.040.60