PN-E-04555-34:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60721-3-4:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby elektrotechniczne -- Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych

Zakres

Niniejszy arkusz normy klasyfikuje grupy czynników środowiskowych i ich ostrości, na które są narażone wyroby po zainstalowaniu w miejscach stałego (stacjonarnego) użytkowania nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych.
Miejsca nie chronione przed wpływem czynników atmosferycznych, gdzie mogą być zainstalowane wyroby prze¬znaczone do użytkowania stałego lub czasowego, obejmują obszary na lądzie stałym oraz położone w strefie przybrzeżnej. Norma nie obejmuje wyrobów użytkowanych na zewnątrz i wewnątrz pojazdów.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04555-34:1990 - wersja polska
Tytuł Wyroby elektrotechniczne -- Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych
Data publikacji 28-03-1990
Data wycofania 13-08-2002
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza IEC 60721-3-4:1987 [IDT], EN 60721-3-4:1993 [IDT]
ICS 19.040, 79.120.10
Zastąpiona przez PN-EN 60721-3-4:2002 - wersja angielska