PN-EN 13829:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9972:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Właściwości cieplne budynków -- Określanie przepuszczalności powietrznej budynków -- Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora

Zakres

Określono zastosowanie mechanicznego wytworzenia ciśnienia w budynku lub w komponencie budowlanym. Opisano techniki pomiaru wytworzonego strumienia powietrza przy podanej różnicy ciśnienia statycznego na zewnątrz i wewnątrz budynku; z zależności strumienia powietrza i różnicy ciśnień możliwe jest określenie charakterystyki przecieku powietrza przez obudowę budynku

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13829:2002 - wersja polska
Tytuł Właściwości cieplne budynków -- Określanie przepuszczalności powietrznej budynków -- Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora
Data publikacji 12-08-2002
Data wycofania 26-10-2015
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 13829:2000 [IDT], ISO 9972:1996 [MOD]
Zastępuje PN-ISO 9972:1999 - wersja polska
ICS 91.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9972:2015-10 - wersja angielska