PN-EN 1751:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badania i wzorcowania przepustnic regulacyjnych i zamykających stosowanych w systemach rozprowadzania powietrza przy różnicy ciśnienia do 2 000 Pa.

Do Normy Europejskiej włączono badania:

a) szczelności zamkniętej przepustnicy (klasyfikacja patrz Załącznik C);
b) szczelności obudowy (klasyfikacja patrz Załącznik C);
c) charakterystyk określających zależność strumienia przepływu od wymaganego ciśnienia;
d) momentu obrotowego: (patrz Załącznik A);
e) współczynnika przenikania ciepła: (patrz Załącznik B).

Norma Europejska nie obejmuje badań akustycznych przepusnic regulacyjnych i zamykających.

Badania wymienione powyżej mają zastosowanie do:

f) pomiaru przecieku powietrza przez zamkniętą przepustnicę;
g) pomiaru przecieku powietrza przez obudowę;
h) określenia wymagań w zakresie strumienia przepływu i ciśnienia;
i) pomiaru charakterystyk momentu obrotowego (patrz Załącznik A);
j) pomiaru charakterystyk przenikania ciepła w celu określenia właściwości izolacji (patrz Załącznik B).

UWAGA Pewne właściwości charakterystyki dynamicznej przepustnic są zależne od ukształtowania systemu rozprowadzania powietrza, do którego są one przyłączone, i dlatego są trudne do pomiarowego określenia. Rozważania te doprowadziły do pominięcia tych właściwości pomiarów charakterystyki dynamicznej w tej Normie Europejskiej. Poza tym, podobnie jak w przypadku innych elementów systemu rozprowadzania powietrza, wyniki badań wykonanych zgodnie z niniejszą Normą Europejską mogą nie mieć bezpośredniego zastosowania, jeżeli przepustnica jest usytuowana w obszarze nierównomiernego przepływu.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1751:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
Data publikacji 10-03-2014
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 1751:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1751:2002 - wersja polska
ICS 91.140.30