PN-EN 12589:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza

Zakres

Określono metody badań aerodynamicznych i wzorcowania urządzeń końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza stosowanych w systemach rozprowadzania powietrza. Za takie urządzenia końcowe uważane są: urządzenia jednoprzewodowe i dwuprzewodowe, urządzenia indukcyjne z wentylatorem (równoległe i szeregowe), urządzenia przewodowe z wbudowanym nawiewnikiem. Badania są przeznaczone do określenia pełnej charakterystyki aerodynamicznej urządzeń końcowych i są podstawą do porównania przydatności takich urządzeń zamontowanych w prawidłowy sposób w systemach rozprowadzania powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12589:2002 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza
Data publikacji 15-02-2003
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 12589:2001 [IDT]
ICS 91.140.30