PN-EN 116:2015-09 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie -- Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru -- Metoda stopniowego schładzania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metodę oznaczania temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) dla olejów napędowych i olejów opałowych lekkich (patrz 3.1) z zastosowaniem aparatu automatycznego. Aparat ręczny może być stosowany, ale dla celów rozjemczych dopuszcza się wyłącznie aparat automatyczny.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i do paliw destylatowych jak również do parafinowych olejów napędowych, łącznie z tymi, które zawierają FAME, dodatki poprawiające ich płynność lub inne dodatki uszlachetniające, przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym oraz do wewnętrznych instalacji grzewczych.

Wyniki otrzymane zgodnie z metodą określoną w niniejszej Normie Europejskiej pozwalają oszacować najniższą temperaturę, w której paliwo bez zakłóceń może przepływać przez układ paliwowy.

UWAGA W przypadku olejów napędowych wyniki są zazwyczaj bliskie temperatury awarii w eksploatacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy układ paliwowy zawiera, na przykład, filtr bibułowy w miejscu szczególnie narażonym na wpływy atmosferyczne lub gdy temperatura zablokowania filtru jest niższa od temperatury mętnienia paliwa o więcej niż 12 °C. Wewnętrzne instalacje grzewcze są zwykle mniej wrażliwe i często pracują bez zakłóceń w temperaturach niewiele niższych niż temperatury otrzymane jako wynik badania.

Różnica w wynikach uzyskanych dla próbki „bez wstępnej obróbki" i po obróbce cieplnej w temperaturze 45 °C w ciągu 30 min przed sączeniem może posłużyć do sprawdzenia zasadności zastrzeżeń dotyczących niezadowalającego zachowania się paliwa w niskich temperaturach.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza norma nie zawiera wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 116:2015-09 - wersja polska
Tytuł Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie -- Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru -- Metoda stopniowego schładzania
Data publikacji 29-09-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 116:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 116:2001 - wersja polska
ICS 75.160.20