PN-EN ISO 20846:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano metodę fluorescencji w nadfiolecie (UV) oznaczania zawartości siarki, w zakresie od 3 mg/kg do 500 mg/kg, w benzynie silnikowej zawierającej do 3,7 % (m/m) tlenu w tym mieszanej z etanolem do zawartości około 10 % (V/V) oraz w olejach napędowych, łącznie z olejami napędowymi zawierającymi do około 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Inne produkty oraz produkty o innej zawartości siarki mogą być oznaczane niniejszą metodą, lecz brak jest danych odnośnie do precyzji metody dla produktów innych niż paliwa do pojazdów samochodowych oraz dla wyników przekraczających przedział określony w niniejszej Normie Międzynarodowej. Chlorowce mogą zakłócać wyniki oznaczania, jeżeli ich stężenie jest wyższe niż około 3 500 mg/kg. UWAGA 1 Niektóre katalizatory stosowane w procesach rafineryjnych i petrochemicznych mogą być zatruwane, gdy we wsadzie znajdują się śladowe ilości substancji zawierających siarkę. UWAGA 2 Metoda może być stosowana do oznaczania zawartości siarki we wsadach procesowych oraz do kontroli zawartości siarki w odpadach. UWAGA 3 Dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej terminy "% (m/m)" i "% (V/V)" są używane do wyrażania, odpowiednio, ułamka masowego i ułamka objętościowego. UWAGA 4 Siarczany zawarte w etanolu charakteryzują się innymi współczynnikami konwersji niż organiczne związki siarki obecne w etanolu. Mimo to współczynnik konwersji dla siarczanów jest zbliżony do współczynników konwersji organicznych związków siarki

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20846:2012 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie
Data publikacji 29-06-2012
Data wycofania 11-03-2020
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 20846:2011 [IDT], ISO 20846:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20846:2011 - wersja angielska
ICS 75.080, 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja angielska, PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja polska