PN-EN ISO 2160:2004 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przetwory naftowe -- Korodujące działanie na miedź -- Badanie na płytce miedzianej

Zakres

Podano metodę badania działania korodującego na miedź ciekłych produktów naftowych i określonych rozpuszczalników o maksymalnej prężności par 124 kPa w temperaturze 37,8 stopni C. Podano odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania i przygotowania próbek, sposób wykonania oznaczania, interpretację oraz sposób przedstawienia wyników a także precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2160:2004 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Korodujące działanie na miedź -- Badanie na płytce miedzianej
Data publikacji 13-04-2004
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 2160:1998 [IDT], ISO 2160:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2160:2002 - wersja angielska
ICS 75.080