PN-EN ISO 20884:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę rentgenowskiej fluorescencji z dyspersją fali (WDXRF) do oznaczania zawartości siarki w ciekłych, homogenicznych paliwach do pojazdów samochodowych, w zakresie od 5 mg/kg do 500 mg/kg, w których zawartość tlenu nie przekracza 3,7 % (m/m). Zakres ten obejmuje oleje napędowe zawierające do około 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz benzyny silnikowe zawierające do około 10 % (V/V) etanolu. UWAGA 1 Zawartość siarki wyższą niż 500 mg/kg można oznaczać po rozcieńczeniu próbki, jakkolwiek dla próbek rozcieńczonych precyzja nie została wyznaczona. Produkty, w których zawartość tlenu jest wyższa, wykazują znaczne efekty matrycowe, tak jest w przypadku FAME stosowanego jako biodiesel. Mimo to można analizować FAME, o ile zostaną zastosowane odpowiednie procedury (patrz 4.3 do 7.1). Niniejszą metodą mogą być analizowane inne produkty. Jednak precyzja metody dla tych produktów nie jest ustalona w niniejszej Normie Międzynarodowej. UWAGA 2 W niniejszej Normie Międzynarodowej terminy "% (m/m)" oraz "% (V/V)" oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy oraz ułamek objętościowy

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20884:2012 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
Data publikacji 08-06-2012
Data wycofania 11-03-2020
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 20884:2011 [IDT], ISO 20884:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20884:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 20884:2006 - wersja polska
ICS 75.080, 75.160.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja angielska, PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja polska