PN-EN ISO 20884:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20884:2012 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali

Zakres

Opisano fluorescencję rentgenowską z dyspersją fali jako metodę oznaczania zawartości siarki w ciekłych, homogenicznych paliwach, w zakresie od 5 mg/kg do 500 mg/kg, w których zawartość tlenu nie przekracza 3,7 % (m/m). Metoda ta ma zastosowanie do olejów napędowych zawierających do 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz do benzyny silnikowej zawierającej do około 10 % (V/V) etanolu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20884:2011 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
Data publikacji 28-06-2011
Data wycofania 08-06-2012
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 20884:2011 [IDT], ISO 20884:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20884:2006 - wersja polska
ICS 75.080, 75.160.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20884:2012 - wersja polska