PN-EN 50384:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50384:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych (110 MHz - 40 GHz) -- Ekspozycja zawodowa

Zakres

W normie podano wymagania dla bazowych stacji radiowych i stacjonarnych stacji końcowych dla komunikacji bezprzewodowej zdefiniowanych w rozdziale 3 dla zakresu częstotliwości od 110 MHz do 40 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50384:2003 - wersja angielska
Tytuł Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych (110 MHz - 40 GHz) -- Ekspozycja zawodowa
Data publikacji 15-06-2003
Data wycofania 01-12-2004
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50384:2002 [IDT]
ICS 17.220.20, 33.070.01
Zastąpiona przez PN-EN 50384:2004 - wersja polska