PN-EN ISO 14120:2016-03 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono ogólne wymagania dotyczące projektowania, budowy i doboru osłon przewidzianych do ochrony osób przed zagrożeniami mechanicznymi.
W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono inne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na projektowanie i budowę osłon.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do osłon przeznaczonych do maszyn wyprodukowanych po jej opublikowaniu.
Niniejsze wymagania mają zastosowanie, jeśli są stosowane osłony stałe i ruchome. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy urządzeń blokujących; są one ujęte w ISO 14119.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie zawiera wymagań dotyczących specjalnych systemów związanych w szczególności z mobilnością, takich jak ROPS (konstrukcje chroniące przed skutkami przewrócenia się), FOPS (konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami) i TOPS (konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia) lub z możliwością podnoszenia ładunków przez maszynę

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14120:2016-03 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
Data publikacji 08-01-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14120:2015 [IDT], ISO 14120:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 953+A1:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 953+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.110