PN-EN ISO 14119:2014-03 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboru

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono zasady projektowania i doboru – niezależnie od rodzaju źródła energii – urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami.
Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje części osłon, które aktywują urządzenia blokujące.
UWAGA W ISO 14120 określono ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon przewidywanych głównie do ochrony osób przed zagrożeniami mechanicznymi. Przetwarzanie sygnału pochodzącego z urządzenia blokującego w celu zatrzymania i unieruchomienia maszyny jest rozpatrywane w normach ISO 13849-1 lub IEC 62061.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie zawiera szczegółowych wymagań dotyczących systemów z kluczem przekładanym.
Niniejsza Norma Międzynarodowa przedstawia środki stosowane w celu minimalizowania możliwości obchodzenia urządzeń blokujących w racjonalnie przewidywalny sposób.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14119:2014-03 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboru
Data publikacji 01-02-2016
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14119:2013 [IDT], ISO 14119:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1088+A2:2011 - wersja polska
ICS 13.110