PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13849-1:2023-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania

Zakres

W niniejszej części ISO 13849 zawarto wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wskazania dotyczące zasad projektowania i integracji elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS), łącznie z projektowaniem oprogramowania. Dla tych elementów SRP/CS określono właściwości, z uwzględnieniem poziomów zapewnienia bezpieczeństwa, wymagane do realizacji funkcji bezpieczeństwa. Dotyczy to SRP/CS pracujących w trybie częstego lub ciągłego przywoływania niezależnie od typu zastosowanej techniki i rodzaju energii (elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna, mechaniczna itp.) przy wszystkich rodzajach maszyn.
W normie nie określono, jakie funkcje bezpieczeństwa i poziomy zapewnienia bezpieczeństwa należy stosować w konkretnym przypadku.
W niniejszej części ISO 13849 określono wymagania specyficzne dla SRP/CS, w których wykorzystano elektroniczny(-e) układ(-y) programowalny(-e).
W normie nie podano szczegółowych wymagań dotyczących projektowania wyrobów, które są elementami SRP/CS. Niemniej jednak podane zasady, takie jak kategorie lub poziomy zapewnienia bezpieczeństwa, które mogą być stosowane.
UWAGA 1 Przykłady wyrobów, które są elementami SRP/CS: przekaźniki, zawory elektromagnetyczne, łączniki drogowe, PLC, jednostki sterujące silnikami, urządzenia oburęcznego sterowania, urządzenia czułe na nacisk. Przy projektowaniu takich wyrobów ważne jest odwołanie się do odpowiednich Norm Międzynarodowych, np. ISO 13851, ISO 13856-1 i ISO 13856-2.
UWAGA 2 Definicję wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa podano w 3.1.24.
UWAGA 3 Podane w niniejszej części ISO 13849 wymagania dotyczące programowalnych układów elektronicznych są zgodne z metodyką projektowania i rozwoju związanych z bezpieczeństwem elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych układów sterowania maszyn podaną w normie IEC 62061.
UWAGA 4 W przypadku części z PLr = e oprogramowanie wbudowane związane z bezpieczeństwem jest opisane w normie IEC 61508-3:1998, Rozdział 7.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-05-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania
Data publikacji 01-02-2017
Data wycofania 13-09-2023
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13849-1:2015 [IDT], ISO 13849-1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 13849-1:2008 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 13849-1:2008 - wersja angielska, PN-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 - wersja angielska
ICS 13.110
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13849-1:2023-09 - wersja angielska