PN-EN ISO 13849-1:2023-09 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oraz przedstawiono związane z nią wymagania, zalecenia i wytyczne dotyczące projektowania i integracji elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS), które realizują funkcje bezpieczeństwa w tym projektowania oprogramowania.
Niniejszą normę stosuje się do SRP/CS pracujących w rodzaju pracy na częste przywołanie lub ciągłym, wraz z ich podsystemami, bez względu na użyty rodzaj techniki i energii (np. elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej i mechanicznej). Norma nie ma zastosowania do rodzaju pracy na rzadkie przywołanie.
UWAGA 1 Patrz 3.1.44 oraz wieloczęściowa IEC 61508 dla rodzaju pracy na rzadkie przywołanie.
W niniejszym dokumencie nie określono funkcji bezpieczeństwa ani wymaganych poziomów zapewnienia bezpieczeństwa (PLr), które stosuje się w konkretnym przypadku.
UWAGA 2 W niniejszym dokumencie określono metodologię projektowania SRP/CS bez rozważania, czy do niektórych maszyn (np. maszyny mobilne) odnoszą się wymagania szczegółowe. Te wymagania szczegółowe mogą być przedmiotem rozważań normy typu C.
W niniejszej normie nie podano szczegółowych wymagań dotyczących projektowania wyrobów/komponentów, które są częściami SRP/CS. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowania komponentów SRP/CS są zawarte w odpowiednich normach ISO oraz IEC.
W niniejszym dokumencie nie podano konkretnych środków dotyczących aspektów bezpieczeństwa związanego z nieuprawnionym dostępem (np. materialnych, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa cybernetycznego).
UWAGA 3 Kwestie bezpieczeństwa związanego z nieuprawnionym dostępem mogą mieć wpływ na funkcje bezpieczeństwa. W celu uzyskania dalszych informacji patrz ISO/TR 22100-4 oraz IEC/TR 63074.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13849-1:2023-09 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania
Data publikacji 13-09-2023
Liczba stron 172
Grupa cenowa XC
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13849-1:2023 [IDT], ISO 13849-1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja polska, PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja angielska
ICS 13.110