PN-EN ISO 13857:2020-03 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wartości odległości bezpieczeństwa w środowisku przemysłowym i nieprzemysłowym, uniemożliwiające sięgnięcie do stref niebezpiecznych w maszynach. Odległości bezpieczeństwa dotyczą konstrukcji ochronnych. Podano również informacje dotyczące odległości utrudniających swobodny dostęp kończynami dolnymi (patrz Załącznik B).
Niniejszy dokument dotyczy osób w wieku 14 lat i starszych (5-percentylowi czternastolatkowie mają wzrost zbliżony do 1 400 mm). Ponadto, tylko w odniesieniu do kończyn górnych, w niniejszym dokumencie podano informacje dotyczące dzieci starszych niż 3 lata (5-percentylowi trzylatkowie mają wzrost zbliżony do 900 mm), co należy uwzględnić, jeśli sięganie przez otwory może mieć miejsce.
UWAGA 1 W praktyce nie jest łatwo określić odległości bezpieczeństwa dla wszystkich osób. Dlatego zawarte w dokumencie wartości dotyczą 95-percentylowej populacji.
Nie uwzględniono danych dotyczących uniemożliwienia dostępu kończyną dolną przez dzieci.
Odległości te stosuje się wtedy, kiedy wystarczające zmniejszenie ryzyka można zapewnić samą odległością. Ponieważ odległości bezpieczeństwa zależą od rozmiarów, niektóre osoby o ekstremalnych wymiarach będą mogły jednak sięgać do stref niebezpiecznych nawet w przypadku spełnienia wymagań niniejszego dokumentu.
Zgodność z wymaganiami ujętymi w niniejszym dokumencie uniemożliwia dostęp do strefy niebezpiecznej. Mimo to informuje się użytkownika niniejszego dokumentu, że zgodność ta nie zapewnia wymaganego zmniejszenia ryzyka w przypadku każdego zagrożenia (np. zagrożenia związane z emisjami z maszyn takimi jak promieniowanie jonizujące, źródła ciepła, hałas, pył).
Rozdziały dotyczące kończyn dolnych mają zastosowanie same tylko wtedy, gdy z oceny ryzyka wynika, że dostęp kończynami górnymi do tej samej strefy niebezpiecznej nie jest przewidywany.
Odległości bezpieczeństwa są przewidziane do ochrony tych osób, które próbują sięgnąć do stref niebezpiecznych w określonych warunkach (patrz 4.1.1).
UWAGA 2 W niniejszym dokumencie nie określono środków zapobiegających sięgnięciu do strefy niebezpiecznej poprzez wspinanie się na drugą stronę (patrz ISO 14120:2015, 5.18).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13857:2020-03 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
Data publikacji 25-11-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13857:2019 [IDT], ISO 13857:2019 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 13857:2010 - wersja polska
ICS 13.110