PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13849-1:2023-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania

Zakres

W odniesieniu do związanych z bezpieczeństwem części systemu sterowania (SRP/CS) niniejsza norma określa właściwości zawierające Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa wymagany dla realizacji funkcji bezpieczeństwa. Niniejsza norma ma zastosowanie do SRP/CS pracujących w rodzaju pracy na częste lub ciągłe przywołanie, bez względu na użyty rodzaj techniki i energii (elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej, mechanicznej itd.), dla wszystkich rodzajów maszyn.
Niniejsza norma nie określa funkcji bezpieczeństwa lub Poziomów Zapewnienia Bezpieczeństwa, które mają być zastosowane w konkretnym przypadku.
Niniejsza część ISO 13849 dostarcza szczególne wymagania dotyczące SRP/CS wykorzystujących programowalne systemy elektroniczne.
Niniejsza norma nie podaje szczególnych wymagań do projektowania wyrobów, które są częściami SRP/CS. Niemniej jednak mogą być stosowane podane zasady, takie jak kategorie i poziomy zapewniania bezpieczeństwa.
UWAGA 1 – Przykłady wyrobów, które są częściami SRP/CS: przekaźniki, zawory elektromagnetyczne, łączniki krańcowe, sterowniki PLC, sterowniki silnikowe, urządzenia do sterowania oburęcznego, wyposażenie czułe na nacisk. Przy projektowania takich wyrobów istotne jest korzystanie z odpowiednich szczegółowych Norm Międzynarodowych, np. ISO 13851, ISO 13856-1 i ISO 13856-2.
UWAGA 2 – Definicja wymaganego Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa, patrz 3.1.24.
UWAGA 3 – Wymagania podane w niniejszej części ISO 13849 dotyczące programowalnych systemów elektronicznych są zgodne z metodyką projektowania i rozwoju związanych z bezpieczeństwem elektrycznych, elektronicznych, programowalnych elektronicznych systemów sterowania maszyn podaną w IEC 62061.
UWAGA 4 – Związane z bezpieczeństwem, wbudowane oprogramowanie komponentów o PLr = e, patrz IEC 61508-3:1998, pkt. 7.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania
Data publikacji 02-02-2016
Data wycofania 13-09-2023
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13849-1:2015 [IDT], ISO 13849-1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 13849-1:2008 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 13849-1:2008 - wersja angielska, PN-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 - wersja angielska
ICS 13.110
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13849-1:2023-09 - wersja angielska