PN-ISO 6133:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Guma i tworzywa sztuczne -- Analizy wielopikowych wykresów uzyskanych podczas oznaczania wytrzymałości na rozdzieranie i wytrzymałości adhezyjnej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono pięć metod obliczania wyników badań wytrzymałości na rozdzieranie i wytrzymałości adhezyjnej gumy oraz tkanin powlekanych i tkanin połączonych z gumą lub z tworzywami sztucznymi. Wyniki oblicza się, wyznaczając mediany oraz zakres wartości pików na podstawie wykresu przebiegu siły w czasie, zarejestrowanego podczas badania.

W zależności od badanego materiału, wykres uzyskany podczas badania wytrzymałości adhezyjnej lub wytrzymałości na rozdzieranie może mieć kilka lub wiele pików. Wybór metody obliczania zależy od liczby pików na wykresie.

Celem niniejszej normy międzynarodowej jest ujednolicenie sposobu obliczania i przedstawiania wyników badania. Norma ma zastosowanie tylko wówczas, gdy jest powołana w innej normie międzynarodowej, dotyczącej np. metody badania lub wymagań.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6133:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Guma i tworzywa sztuczne -- Analizy wielopikowych wykresów uzyskanych podczas oznaczania wytrzymałości na rozdzieranie i wytrzymałości adhezyjnej
Data publikacji 30-06-2017
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza ISO 6133:2015 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 6133:2000 - wersja polska
ICS 83.060, 83.080.01