PN-ISO 812:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Guma i kauczuk termoplastyczny -- Oznaczanie kruchości w niskiej temperaturze

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania najniższej temperatury, w której materiał gumowy poddany uderzeniu w określonych warunkach nie ulega pęknięciom lub temperaturę , przy której podczas badania połowa próbek do badań nie spełnia określonych warunków.

Tak oznaczona temperatura kruchości nie zawsze odpowiada najniższej temperaturze, w której można stosować ten materiał, ponieważ w innych warunkach, a szczególnie przy innej prędkości uderzenia kruchość tego materiału może ulec zmianie. Zaleca się aby wyniki uzyskane ta metodą były wykorzystane przy przewidywaniu zachowania się gumy w niskich temperaturach ale tylko w odniesieniu do warunków i deformacji, które są podobne do warunków w jakich wykonywano niniejsze badania.

Opisano trzy procedury:
- procedurę A, w której oznacza się temperaturę kruchości:
- procedurę B, w której oznacza się temperaturę kruchości do określenia 50% uszkodzenia:
- procedurę C, w której próbkę do badań poddaje się uderzeniu w określonej temperaturze.

Procedura C stosowana jest do klasyfikacji materiału gumowego i do celów opisowych.

UWAGA Podobne badania dotyczące tkanin powlekanych gumą opisano w ISO 4646, Rubber or plastics-coated fabrics – Low temperaturę impact test.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 812:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Guma i kauczuk termoplastyczny -- Oznaczanie kruchości w niskiej temperaturze
Data publikacji 04-12-2015
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza ISO 812:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 812:1999 - wersja polska
ICS 83.060