PN-ISO 6133:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6133:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Guma i tworzywa sztuczne -- Analizy wielopikowych wykresów uzyskanych podczas oznaczania wytrzymałości na rozdzieranie i wytrzymałości adhezyjnej

Zakres

Określono pięć metod obliczania wyników badań wytrzymałości na rozdzieranie i wytrzymałości adhezyjnej gumy oraz tkanin powlekanych i tkanin połączonych z gumą lub z tworzywami sztucznymi. Wyniki oblicza się, wyznaczając mediany oraz zakres wartości pików na podstawie wykresu zależności siły i czasu, zarejestrowanego podczas badania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6133:2000 - wersja polska
Tytuł Guma i tworzywa sztuczne -- Analizy wielopikowych wykresów uzyskanych podczas oznaczania wytrzymałości na rozdzieranie i wytrzymałości adhezyjnej
Data publikacji 08-02-2000
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza ISO 6133:1998 [IDT]
ICS 83.060, 83.080.01
Zastąpiona przez PN-ISO 6133:2017-06 - wersja angielska