PN-EN ISO 10297:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Butle do gazów -- Zawory do butli -- Specyfikacja i badanie typu

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące projektowania, badania typu oraz znakowania dla:
a) zaworów butli, przeznaczonych do montażu w butlach do gazów wielokrotnego napełniania,
b) zaworów głównych (z wyłączeniem zaworów kulowych) wiązek butli,
c) zaworów butli lub zaworów głównych z wbudowanymi regulatorami ciśnienia (VIPR),
do transportowania gazów sprężonych, skroplonych lub rozpuszczonych.

UWAGA 1 Tam gdzie nie istnieje ryzyko niejednoznaczności, zawory butli, zawory główne oraz zawory z wbudowanymi regulatorami ciśnienia (VIPR) są określane zbiorowym terminem "zawory" w ramach niniejszej Normy międzynarodowej.

Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje funkcję zaworu jako zamknięcia.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy:
- zaworów dla urządzeń kriogenicznych, gaśnic ani do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) oraz
- zaworów szybkiego uwalniania (np. do gaszenia pożarów, zabezpieczenia przeciwwybuchowego i zastosowań ratowniczych), zaworów zwrotnych lub zaworów kulowych.


UWAGA 2 Wymagania dla zaworów do naczyń kriogenicznych określono w ISO 21011, a na poziomie lokalnym np. w EN 1626. Wymagania dla zaworów do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) określono w ISO 14245 lub ISO 15995. Wymagania dla zaworów szybkiego uwalniania określono np. w ISO 17871. Wymagania dla zaworów do gaśnic przenośnych na poziomie lokalnym określono np. w serii norm EN 3. Wymagania dla zaworów zwrotnych i zaworów kulowych mogą być określone w międzynarodowych/lokalnych normach.

UWAGA 3 Wymagania w zakresie badań i sprawdzeń w ramach wytwarzania dla zaworów objętych niniejszą Normą Międzynarodową podano w ISO 14246.

UWAGA 4: Wymagania dodatkowe dla zaworów z wbudowanymi regulatorami ciśnienia (VIPR) określono w ISO 22435 dla zastosowań przemysłowych lub ISO 10524-3 dla zastosowań medycznych. Wymagania dodatkowe dla zaworów ciśnienia resztkowego z funkcją zwrotną lub bez są określone w normie ISO 15996. Wymagania dodatkowe dla obniżających ciśnienie przyrządów upustowych mogą być określone w międzynarodowych/lokalnych przepisach lub normach.

UWAGA 5: Dodatkowe szczególne wymagania dla zaworów do aparatów oddechowych na poziomie lokalnym określono np. w serii norm EN 144. Dodatkowe szczególne wymagania dla zaworów szybkiego uwalniania do stacjonarnych układów gaśniczych określono w ISO 16003, a na poziomie lokalnym np. w EN 12094-4.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10297:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Zawory do butli -- Specyfikacja i badanie typu
Data publikacji 10-12-2014
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 10297:2014 [IDT], ISO 10297:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10297:2009 - wersja polska
ICS 23.060.40, 23.020.35
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10297:2014-12/A1:2017-07E