PN-EN 1089-3:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Butle do gazów -- Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) -- Część 3: Kod barwny

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono system kodowania barwnego dotyczący pomocniczej metody identyfikacji zawartości butli, dla gazów technicznych, gazów stosowanych do oddychania i gazów do zastosowań medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem własności gazu lub mieszanin gazowych. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy butli zawierających gaz ciekły ropopochodny (LPG), gazy stosowane do chłodzenia, gaśnic przenośnych lub stacjonarnych butli gaśniczych. Kodowanie barwne wiązek nie jest podane w niniejszej ani innych normach. UWAGA LPG zawiera substancje objęte numerem UN 1965 "Mieszanina węglowodorów gazowych, skroplona, I.N.O"

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1089-3:2011 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) -- Część 3: Kod barwny
Data publikacji 30-11-2011
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 1089-3:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1089-3:2004 - wersja niemiecka, PN-EN 1089-3:2004 - wersja angielska
ICS 01.070, 23.020.35