PN-B-10725:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania

Zakres

Podano wymagania i badania dotyczące częściowych i końcowych odbiorców technicznych przewodów wodociągowych. Dotyczy wodociągów zbudowanych z rur żeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych, nie dotyczy przewodów na terenach górniczych. Podano definicje 9 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10725:1997 - wersja polska
Tytuł Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania
Data publikacji 24-12-1997
Data wycofania 10-09-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Zastępuje PN-B-10725:1981 - wersja polska
ICS 93.025