PN-B-10725:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10725:1997 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania przy odbiorze

Zakres

Norma dotyczy częściowych i końcowych odbiorów technicznych przewodów z rur azbestowo - cementowych, stalowych, żeliwnych i tworzyw sztucznych. Ustalono ogólne warunki przystąpienia do badań. Określono wymagania i badania w zakresie: dokumentacji i materiałów, głębokości ułożenia przewodów, podłoża, budowy przewodu, obiektów na przewodzie i szczelności przewodu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10725:1981 - wersja polska
Tytuł Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania przy odbiorze
Data publikacji 17-06-1981
Data wycofania 24-12-1997
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Zastępuje PN-B-10732:1972 - wersja polska, PN-B-10715:1970 - wersja polska, PN-B-10731:1970 - wersja polska, PN-B-10733:1974 - wersja polska
ICS 93.025
Zastąpiona przez PN-B-10725:1997 - wersja polska