PN-B-10735:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1610:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze

Zakres

Norma dotyczy częściowych i końcowych odbiorów technicznych przewodów przeznaczonych do odprowadzania ścieków i wody z drenażu. Wymieniono stosowane rury. Ustalono ogólne warunki przystąpienia do badań. Określono wymagania i badania w zakresie dokumentacji, podłoża, budowy przewodu i studzienek, szczelności przewodu i warstwy ochronnej zasypu.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10735:1992 - wersja polska
Tytuł Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze
Data publikacji 01-06-1992
Data wycofania 29-03-2002
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Zastępuje PN-B-10735:1984 - wersja polska
ICS 93.030
Zastąpiona przez PN-EN 1610:2002 - wersja polska