PN-B-02411:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwo stałe -- Wymagania

Zakres

Ustalono wymaganie dotyczące kotłowni opalanych koksem, węglem kamiennym i brunatnym o mocy cieplnej nieprzekraczającej 2000 KW. Podano: usytuowanie kotła, skład paliwa, oświetlenie, podłoga, wentylacja, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02411:1987 - wersja polska
Tytuł Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwo stałe -- Wymagania
Data publikacji 17-12-1987
Data wycofania 22-05-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
ICS 91.140.10