PN-M-34507:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa

Zakres

Określono wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli okresowej instalacji gazowej w budynkach w celu sprawdzenia jej sprawności technicznej. Podano definicje 21 terminów. W załączniku A (informacyjnym) zamieszczono wzory protokołów kontroli okresowej instalacji gazowych przeprowadzanej w budynkach oraz u odbiorców indywidualnych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-34507:2002 - wersja polska
Tytuł Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa
Data publikacji 12-11-2002
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
ICS 91.140.40