PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy budowy i odpowiedniego badania przewodów kanalizacyjnych, zazwyczaj układanych w gruncie i zazwyczaj pracujących grawitacyjnie, ale do 0,5 kPa gdy są przepełnione.
Budowę rurociągów pracujących pod ciśnieniem uwzględniono w niniejszej Normie Europejskiej oraz w EN 805, stosownie do okoliczności (np. w odniesieniu do badań).
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do przewodów kanalizacyjnych ułożonych w wykopach, w nasypach lub ponad terenem. Do budowy techniką bezwykopową odnosi się EN 12889. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie inne przepisy lokalne lub krajowe, np. dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, odtworzenia nawierzchni dróg oraz wymagań odnoszących się do badań szczelności.
UWAGA Więcej informacji uzyska się przez odwołanie do dokumentów krajowych wymienionych w Załączniku D.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1610:2015-10 - wersja polska
Tytuł Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Data publikacji 29-12-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1610:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1610:2002 - wersja polska, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - wersja polska
ICS 93.030