PN-B-10405:1999 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

Zakres

Podano wymagania dotyczące: materiałów, robót ziemnych, robót budowlanych, robót montażowych przy wykonywaniu sieci ciepłowniczych, w których nośnikiem ciepła jest para wodna, woda lub skropliny o temperaturze do 300 stopni C i ciśnieniu do 2,5 MPa. Określono rodzaje badań przy odbiorach technicznych częściowych i końcowych sieci ciepłowniczych, sposób ich wykonania i oceny wyników. Wyłączono z zakresu normy sieci ciepłownicze preizolowane

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-10405:1999 - wersja polska
Tytuł Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
Data publikacji 28-01-1999
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Zastępuje PN-B-10405:1991 - wersja polska
ICS 91.140.10