PN-EN 1563:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano gatunki żeliwa sferoidalnego i odpowiadające im wymagania.
W niniejszej Normie Europejskiej określono 2 grupy gatunków żeliwa sferoidalnego sklasyfikowane na podstawie własności mechanicznych mierzonych na próbkach do badań obrabianych mechanicznie, przygotowanych z wlewków próbnych. Pierwsza grupa dotyczy głównie gatunków od ferrytycznych do perlitycznych. Druga grupa dotyczy gatunków ferrytycznych umocnionych roztworowo.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono warunków technicznych dostawy dla odlewów żeliwnych (patrz EN 1559-1 [3] i EN 1559-3 [4]).
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
- żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego, które jest określone w EN 1564 [5];
- niskostopowego żeliwa sferoidalnego ferrytycznego, które jest określone w EN 16124 [6];
- prętów żeliwnych odlewanych metodą ciągłą, które są określone w EN 16482 [7];
- żeliwa austenitycznego, które jest określone w EN 13835 [8];
- żeliwa sferoidalnego stosowanego na rury, łączniki i ich złącza, które są przedmiotem EN 545 [9], EN 598 [10] i EN 969 [11];
- gatunków żeliwa sferoidalnego określonych w EN 545, stosowanych na wyroby takie, jak zawory przemysłowe, nieprzemysłowe ręcznie sterowane zawory odłączające i kołnierze oraz ich złącza, które są przedmiotem odpowiednich europejskich norm wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1563:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne
Data publikacji 10-10-2018
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 1563:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 1563:2012 - wersja polska, PN-EN 1563:2012 - wersja angielska, PN-EN 1563:2012 - wersja niemiecka
ICS 77.080.10