PN-EN 1559-3:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Odlewnictwo -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Wymagania dodatkowe dla odlewów żeliwnych

Zakres

Ujęto odlewy wykonywane ze wszystkich rodzajów żeliwa w formach piaskowych i formach trwałych lub metodą odlewania odśrodkowego, ciągłego lub precyzyjnego. Podano dodatkowe warunki techniczne dla odlewów wykonanych ze wszystkich rodzajów żeliwa.Nie dotyczy odlewów żeliwnych, które są przedmiotem oddzielnych norm europejskich np. rur żeliwnych, złączek i wyposażenia rurociągów wodnych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1559-3:2012 - wersja angielska
Tytuł Odlewnictwo -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Wymagania dodatkowe dla odlewów żeliwnych
Data publikacji 31-01-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 1559-3:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1559-3:2001 - wersja polska
ICS 77.140.80