PN-EN 1563:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1563:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano gatunki żeliwa sferoidalnego i odpowiadające im wymagania.
W niniejszej Normie Europejskiej podano dwie grupy gatunków żeliwa sferoidalnego sklasyfikowane na podstawie własności mechanicznych mierzonych na próbkach do badań obrabianych mechanicznie, przygotowanych z wlewków próbnych. Pierwsza grupa dotyczy gatunków od ferrytycznych do perlitycznych. Druga grupa dotyczy gatunków ferrytycznych umocnionych roztworem stałym.
Niniejszą Normą Europejską nie objęto warunków technicznych dostawy dla odlewów żeliwnych (patrz EN 1559-1 i EN 1559-3).
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wszystkich aspektów:
- żeliwa sferoidalnego hartowanego z przemianą izotermiczną, które jest określone w EN 1564;
- niskostopowego żeliwa sferoidalnego ferrytycznego, które jest określone w EN 16124;
- żeliwa austenitycznego, które jest określone w EN 13835;
- żeliwa sferoidalnego stosowanego na rury, łączniki i ich złącza, które są przedmiotem EN 545, EN 598 i EN 569;
- gatunków żeliwa sferoidalnego określonych w EN 545, które są stosowane na wyroby takie, jak zawory przemysłowe, nieprzemysłowe ręcznie sterowane zawory odłączające i kołnierze oraz ich złącza, które są przedmiotem stosownych Europejskich norm wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1563:2012 - wersja polska
Tytuł Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne
Data publikacji 20-01-2014
Data wycofania 10-10-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 1563:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1563:2000/A2:2006 - wersja polska, PN-EN 1563:2000/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 1563:2000 - wersja polska
ICS 77.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1563:2018-10 - wersja polska, PN-EN 1563:2018-10 - wersja angielska