PN-EN ISO 9712:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9712:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące zasad kwalifikacji i certyfikacji personelu, który wykonuje przemysłowe badania nieniszczące (NDT). UWAGA 1 Określenie "przemysłowy" oznacza wykluczenie zastosowań w dziedzinie medycyny. System określony w niniejszej Normie Międzynarodowej może być również stosowany do innych metod NDT lub nowych technik badań w granicach istniejących metod NDT, pod warunkiem że istnieje szczegółowy program certyfikacji, a metoda lub technika objęta jest Normami Międzynarodowymi, regionalnymi lub krajowymi, ewentualnie skuteczność nowej metody lub techniki NDT została wykazana w sposób satysfakcjonujący, zgodnie z wymogami jednostki certyfikującej. UWAGA 2 Jako wytyczne można stosować CEN/TR 14748[5]. Certyfikacja obejmuje biegłość w jednej lub w kilku następujących metodach: a) badań emisją akustyczną; b) badań prądami wirowymi; c) badań termograficznych w podczerwieni; d) badań szczelności (z wyłączeniem ciśnieniowych prób hydraulicznych); e) badań magnetycznych; f) badań penetracyjnych; g) badań radiograficznych; h) badań tensometrycznych; i) badań ultradźwiękowych; j) badań wizualnych (z wyłączeniem bezpośrednich badań wizualnych nie wspomaganych przyrządami i badań wizualnych wykonywanych podczas stosowania innej metody NDT). UWAGA 3 W rzeczywistości, w niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące systemu oceny zgodności przez stronę trzecią. Wymagania te nie dotyczą bezpośrednio oceny zgodności przez stronę drugą lub pierwszą, ale istotne elementy niniejszej Normy Międzynarodowej mogą być w takich ustaleniach wykorzystane. UWAGA 4 Gdziekolwiek w niniejszej Normie Międzynarodowej występują słowa określające rodzaj, takie jak "jego", "jej", "on" lub "ona", dotyczą one również innych rodzajów.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9712:2012 - wersja polska
Tytuł Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących
Data publikacji 28-07-2014
Data wycofania 14-09-2022
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 9712:2012 [IDT], ISO 9712:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 473:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 473:2008 - wersja francuska, PN-EN 473:2008 - wersja angielska
ICS 03.100.30, 19.100
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9712:2022-09 - wersja angielska