PN-EN ISO 9712:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących

Zakres

W niniejszej normie określono zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu przeprowadzającego przemysłowe badania nieniszczące (NDT) następującymi metodami
a) badań emisji akustycznej
b) badań metodą prądów wirowych
c) badań termograficznych
d) badań szczelności
e) badań magnetycznych
f) badań penetracyjnych
g) badań radiograficznych
h) badań tensometrycznych
i) badań ultradźwiękowych
j) badań wizualnych (nie dotyczy bezpośrednich badań wizualnych oraz badań wizualnych przeprowadzanych podczas stosowania innej metody badań nieniszczących).
System określony w tym dokumencie ma również zastosowanie do innych metod NDT, lub technik NDT w ramach ustalonej metody NDT, pod warunkiem, że istnieje kompleksowy program certyfikacji, a metoda NDT lub technika NDT jest objęta międzynarodowymi, regionalnymi lub krajowymi normami albo wykazano skuteczność metody NDT lub techniku NDT zgodnie z wymogami jednostki certyfikującej.
UWAGA 1 Termin “przemysłowe” oznacza wykluczenie stosowania w dziedzinie medycyny.
UWAGA 2 CEN/TC 14748 zawiera wytyczne dotyczące metodologii kwalifikowania systemów NDT.
UWAGA 3 Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące tego, czym są w rzeczywistości systemy oceny zgodności stron trzecich. Wymagania te nie mają bezpośredniego zastosowania do oceny zgodności przez drugą lub pierwszą stronę, ale w przypadku takich ustaleń można odnieść się do odpowiednich części niniejszego dokumentu.
UWAGA 4 Termin „bezpośrednie, niewspomagane badanie wizualne” oznacza, że istnieje nieprzerwana ścieżka optyczna od oka obserwatora do badanego obszaru, a obserwator nie używa żadnych narzędzi ani urządzeń (np. lustra, soczewki, endoskopu, światłowodu itp.).
UWAGA 5 Wykluczono obliczenia odkształcenia w oparciu o inne metody NDT.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9712:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących
Data publikacji 14-09-2022
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 9712:2022 [IDT], ISO 9712:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9712:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 9712:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 9712:2012 - wersja niemiecka
ICS 03.100.30, 19.100