PN-EN ISO 9712:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące kwalifikacji i certyfikacji personelu wykonującego przemysłowe badania nieniszczące (NDT) następującymi metodami:
a) badania emisji akustycznej;
b) badania metodą prądów wirowych;
c) badania szczelności (bez ciśnieniowych prób hydraulicznych);
d) badania magnetyczne;
e) badania penetracyjne;
f) badania radiograficzne;
g) badania tensometryczne;
h) badania termograficzne;
i) badania ultradźwiękowe;
j) badania wizualne (bez bezpośrednich badań wizualnych niewspomaganych przyrządami i badań wizualnych wykonywanych podczas stosowania innej metody NDT).
System określony w niniejszym dokumencie dotyczy również innych metod NDT lub technik NDT w ramach ustalonej metody NDT, pod warunkiem że istnieje kompleksowy system certyfikacji, a metoda lub technika NDT jest objęta normami międzynarodowymi, regionalnymi lub krajowymi, lub metoda lub technika NDT została wykazana jako skuteczna w sposób zadowalający jednostkę certyfikującą.
UWAGA 1 Termin „przemysłowy” oznacza wykluczenie zastosowań w dziedzinie medycyny.
UWAGA 2 CEN/TR 14748 zawiera wytyczne dotyczące metodologii kwalifikacji badań nieniszczących.
UWAGA 3 W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące systemu oceny zgodności przez stronę trzecią. Wymagania te nie dotyczą bezpośrednio oceny zgodności przez stronę drugą lub pierwszą, ale istotne elementy niniejszego dokumentu mogą być w takich ustaleniach wykorzystane.
UWAGA 4 Termin „bezpośrednie badania wizualne bez wspomagania” oznacza, że istnieje nieprzerwana ścieżka optyczna od oka obserwatora do obszaru badania i obserwator nie używa żadnych narzędzi ani urządzeń (np. lustra, endoskopu, światłowodu).
UWAGA 5 Obliczenia odkształcenia oparte na innych metodach NDT są wykluczone.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9712:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących
Data publikacji 14-09-2022
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 9712:2022 [IDT], ISO 9712:2021 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN ISO 9712:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 9712:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 9712:2012 - wersja niemiecka
ICS 03.100.30, 19.100