PN-EN ISO 3452-1:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania penetracyjnego stosowanego do wykrywania nieciągłości, np. pęknięć, zawalcowań, fałd, porowatości i braku przyklejenia, które są otwarte do powierzchni badanego materiału, z zastosowaniem białego światła lub promieniowania UV-A (365 nm). Metoda stosowana jest przede wszystkim do materiałów metalowych, lecz może być także stosowana do innych materiałów, pod warunkiem, że są one obojętne na działanie materiałów penetracyjnych i nie są silnie porowate (odlewy, odkuwki, spoiny, ceramika itp.).
Niniejszy dokument zawiera także wymagania dla procesu przeprowadzania badania, ale nie jest przewidziana do określania kryteriów akceptacji oraz nie podaje informacji o dopasowaniu indywidualnych systemów badania do specjalnych zastosowań, ani wymagań dla wyposażenia badawczego.
UWAGA 1 Metody określania i kontrolowania istotnych właściwości preparatów stosowanych do badania penetracyjnego podano w ISO 3452-2 i ISO 3452-3.
UWAGA 2 Termin „ nieciągłość” jest stosowany w niniejszym dokumencie w takim znaczeniu, że nie zawiera oceny dotyczącej uznawania lub odrzucenia.
UWAGA 3 CEN/TR 16338 dotyczy badań penetracyjnych z użyciem niebieskiego światła aktynicznego

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3452-1:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 03-12-2021
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 3452-1:2021 [IDT], ISO 3452-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3452-1:2013-08 - wersja angielska, PN-EN ISO 3452-1:2013-08 - wersja niemiecka
ICS 19.100