PN-EN ISO 6520-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 1: Spawanie

Zakres

Określono zasady i wytyczne stanowiące podstawę dokładnej klasyfikacji i opisu niezgodności spawalniczych. W celu uniknięcia niejasności, poszczególne rodzaje niezgodności spawalniczych zdefiniowano, podając ich opis, a w razie potrzeby szkice. Nie uwzględniono metalurgicznych niezgodności spawalniczych. Podano definicje następujących terminów: niezgodność spawalnicza i wada

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6520-1:2009 - wersja polska
Tytuł Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 1: Spawanie
Data publikacji 28-01-2009
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 6520-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6520-1:2007 - wersja angielska
ICS 25.160.40